Irak Vizesi

Irak Vizesi

28 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma gereğince, Umuma mahsus pasaportu olanlar vizeye tabi kılınmakta, Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport sahipleri 6 ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf tutulmaktadır.

Irak Büyükelçiliği’nin, Irak vizesi başvurusu konusunda nihai karar verme yetkisine sahip tek yetkili kurum olduğu unutulmamalıdır. Irak Konsolosluğu/Büyükelçiliği tarafından bildirilen vize evrak listesini ve Irak vizesi konusunda yapılan duyuruları yakından takip etmekte ve bu çerçevede web sayfamızda sıklıkla güncellemeler yapmaktayız.

Irak Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’na yapacağınız vize başvurularını takip edecek, evrakları tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olduğunu kontrol edecek ve başvuruyla ilgili yönlendirmelerde bulunacak uzmanlarımızla sizleri bekliyoruz. Olabilecek sorularınızı ve sorunlarınızı Vize uzmanlarımıza aktarabilir ve alacağınız tavsiyeler doğrultusunda yapacağınız başvurunuzun reddi ihtimalini asgariye indirebilirsiniz.

Irak Vizesi İçin Gerekli Evraklar:

  • Vize başvuru formu
  • Pasaport
  • Otel Rezervasyon
  • Seyahat bileti (Uçak/Otobüs)
  • 18 Yaşından küçük çocuklar için ebeveynleri tarafından verilen muvafakat name
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Üç adet biometrik fotoğraf

Irak Vizesi Başvurusu

Irak’ın Türkiye’deki Temsilcilikleri vize başvurularını yetkili vize başvuru merkezleri aracılığıyla kabul etmektedir.

Irak’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize rejimi, hamili olunan pasaportun türüne bağlı olarak değişmektedir.

Vize başvuruları aracı kurumlar vasıtasıyla alınmaktadır.  Vize başvurusunda talep edilen öncelikli belge Irak Vize Başvuru Formu’dur. Bu formun dikkatli bir şekilde, gerçeğe uygun bir şekilde Türkçe veya İngilizce doldurulması şarttır. Vize formunu eksiksiz doldurulmasını takiben, vize için gerekli diğer evrakla birlikte Irak Konsolosluğunca yetkilendirilmiş merkezlere başvuru yapabilirsiniz. Başvurularda, 14 yaşını geçmiş çocuklar için parmak izi uygulaması yapılmaktadır.

Başvuru öncesinde pasaportların geçerlilik sürelerini kontrol etmek önem arz etmektedir. Irak Konsoloslukları geçerliliği az kalmış pasaportları istisnai durumlar dışında kabul etmemektedir.

Irak’a gidiş amacına uygun olarak alınacak vize türü değişmektedir.

İstisnai durumlar dışında kısa süreli vize başvuruları doğrudan Irak Konsolosluklarına yapılamamaktadır. Ancak Irak Konsolosluğu gerek duyması halinde kişiyi Konsolosluğa davet edebilmektedir.

Lacivert Pasaportlarla yapılan vize başvuruları kabul edilmemektedir. Irak vize başvurularında kullanılacak Bordo Pasaportlar son 10 yıl içerisinde alınmış olmalı, Irak seyahatlerinin sonlanmasının ardından en az 3 ay daha geçerliliği bulunmalıdır. Yıpranmış, yeni görünümünü kaybetmiş ve vize basım işlemleri için en az 2 boş sayfası bulunmayan Pasaportlarla yapılacak vize başvuruları kabul edilmemektedir.

Irak Konsoloslukları tarafından yetkilendirilmiş Vize Başvuru Merkezlerine sunulacak başvuru evrakları güncel tarihli olmalıdır. Maksimum 3 aydan daha fazla bir tarih içeren belgelerle yapılacak vize başvuruları kabul edilmemektedir.

Irak vizesi başvurusu sırasında ibraz edilen şirket vergi levhası bulunulan yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanını içermelidir. Kişi ilk kez Irak vizesi için müracaat ediyor ise söz konusu şirketin faaliyet belgesi orijinal ve güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir. Kişinin finansal durumunu gösteren belgeler de aynı şekilde güncel olmalıdır (Mümkünse üç ay içerisinde hazırlanmış ve Banka tarafından ıslak imza ile onaylanmış olmalıdır).

Ayrıca 18 yaşından küçük başvuru sahiplerinin başvuru formları yine eksiksiz olarak doldurulmalı ve kişinin ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır (hem anne, hem baba tarafından).

Göz önünde bulundurulan bir diğer önemli evrak ise Irak Konsolosluğu’na hitaben yazılan, kişinin vize talebini belirten dilekçe metnidir. Söz konusu dilekçe kişinin bağlı bulunduğu kurumun/şirketin antetli (ıslak imzalı, kaşeli) kağıdına yazılmalıdır. Bu dilekçede başvurucu, Irak’a seyahat amacını, seyahatin tarihlerini, sponsorunu belirterek, vize süresi sona ermeden ülke topraklarından ayrılacağını taahhüt eder.

Irak vize başvuruları için şahsen gelme zorunluluğu vize başvuru sahibinin pasaportunda bulunan “VİS” ibaresine bağlıdır. Pasaportunda “VİS” ibaresi bulunmayan kişilerin başvuru esnasında hazır bulunmaları mecburidir. Pasaportunda “VİS” bulunan kişilerin başvuru esnasında bulunmaları ise zorunlu değildir.

Irak vizesi için yapılan başvurular, Konsolosluk ve Büyükelçilik tarafından talep edilen şartlar yerine getirilmediği takdirde ret ile sonuçlanabilmektedir. Irak vizesi başvurusunda bulunan kişilerin sahte ya da eksik evrak sunması, seyahat amacının kanıtlanmaması, kişinin Irak seyahati bitiminde ülkeden ayrılacağını gösterir belgeler ibraz etmemesi gibi durumlarda ret yanıtı ile sonuçlanabilmektedir.

Başvuruları ret ile sonuçlanan kişilerin karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır.  Ret cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Irak Temsilciliklerine  “reddedilen vize başvurusunun yeniden değerlendirilmesi talebi” ile müracaat edebilirler.