Gürcistan Vizesi

GÜRCİSTAN VİZESİ NASIL ALINIR?

  • TC Vatandaşları Gürcistana yapacakları seyahatlerde  90 güne kadar vizeden muaftır.
  • Pasaport sürenizin 6 aydan az olmamasında dikkat ediniz.
  • 10 yıldan eski normal yada yeşil pasaportlar ile yurtdışına seyahat edilememektedir.